...

İTÜ Radyosu, İTÜ Televizyonu

  • Yazarlar: Prof.Dr. Eşref Adalı
  • ISBN: 978-975-561-543-1
  • Telif Bilgisi: ITUYayınevi

Yayın Bilgileri

İTÜ Radyosu, İTÜ Televizyonu

Kökleri 1773 yılında kurulmuş olan Mühendishane-i Bahri-i Hümayun’a dayanan Istanbul Teknik Üniversitesi (kısaca İTÜ) 250. yılını kutluyor. Bu uzun tarih içinde uzun süre ülkenin mühendis yetiştiren yegâne kurumu olan İTÜ, yetiştirdiği mühendislerin gerçekleştirdiği eserlerle ülkenin gelişmesine, modernleşmesine somut katkılar yapmıştır. Ayrıca yeni teknolojilerin kazanılmasına öncülük etmiş olan çok sayıda “ilk”in gerçekleştirilmesini sağlamıştır. Türkiye’de “ilk” televizyon yayınlarının , “ilk” FM ve stereo-FM yayınların yapılması, İTÜ’nün hem teknolojik hem de kültürel ve sosyal etkileri olan önemli katkılarıdır. Bu kitap bu katkıların gerçekleştirilme öykülerini belgelendirerek anlatmak ve yıllar boyunca bu alanlarda katkı yapmış olan İTÜ’lüleri hatırlamak-hatırlatmak amacı ile hazırlanmıştır. Bu kitapta yer alan bilgiler olabildiğince belgelere dayandırılmıştır ve bu belgeler gösterilmiştir. Bunların dışındaki bilgiler, yaklaşık o günleri 60 yıl önce yaşamış olan kişilerin anılarına dayanmaktadır; bu nedenle bazı eksik ve yanlışlar olabilir. Bilgisine başvurduğumuz kişilerin adları şöyledir: Prof. Dr. Tahsin Saya, Prof. Dr. Duran Leblebici, Prof. Dr. Osman Palamutçuoğulları, Prof. Dr. Avni Morgül, Prof. Dr. Eşref Adalı, Prof. Dr. Hakan Kuntman, Yük. Müh. Haluk Buran, Yük. Müh. Esen Yücel, Yük. Müh. Yük. Lütfi Yenel, Müh. Bülent Yağcı, Öğr. Gör. Suha Çalkıvık. Kitap, Prof. Dr. Eşref Adalı tarafından derlenip düzenlenmiş ve yayına hazırlanmıştır.

Türkiye’de “ilk” televizyon yayınlarının , “ilk” FM ve stereo-FM yayınların yapılması, İTÜ’nün hem teknolojik hem de kültürel ve sosyal etkileri olan önemli katkılarıdır. Bu kitap bu katkıların gerçekleştirilme öykülerini belgelendirerek anlatmak ve yıllar boyunca bu alanlarda katkı yapmış olan İTÜ’lüleri hatırlamak-hatırlatmak amacı ile hazırlanmıştır.


Yazarlar Hakkında

  • Prof.Dr. Eşref Adalı

    İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi-Emekli Öğretim Üyesi